Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 ( od granicy województwa kujawsko – pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin

W ramach inwestycji jezdnia na odcinku 15 kilometrów otrzyma szerokość 7 metrów. Powstanie 6 skrzyżowań skanalizowanych (z prawoskrętami i lewoskrętowami) z drogami powiatowymi, 22 skrzyżowania z drogami gminnymi, a także 20 nowych zatok autobusowych.

Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś. Przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe: to możliwe dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – gminą Żnin i Janowiec Wielkopolski – które partycypują finansowo w budowie tej infrastruktury. W  Żninie trwa  zaplanowano przebudowę mostu na rzece Gąsawka w ciągu ulicy Dworcowej. Łuki na drodze będą dostosowane do obecnie obowiązujących norm.

Zaplanowano też przebudowę przepustów, chodników i zjazdów na posesje. Przy wjeździe do Żnina powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów – tego typu rozwiązania pozwalają inspektorom transportu drogowego skutecznie walczyć z przeciążonymi pojazdami, które są najbardziej odpowiedzialne za degradację dróg. Zaplanowano także budowę i przebudowę oświetlenia oraz odwodnienia drogi.

Trasa zyska trwałe oznakowanie poziome z termoplastu oraz nowe oznakowanie pionowe.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020